Tasa Zêrîn,nihal kayışkıran,çirokên kurdi,çirokên gelêrî,çirokên batman

0

Tasa Zêrîn

Çîrok: Tasa Zêrîn

Herem: Gercuş/Batman

Vebêj: Nazîme AYAR

Berhevkar: Nihal Kayışkıran


TASA ZÊRÎN

Hebû nebû rehme li  dê û bavê te bû  tasek zerîn hebû…
 zahf bi qedir  bû gir bû  li gund bû,  gundî tev rojakê çûn qirşika,
 wê  jî got:
-wellehe  ez  jî diherim   
 û rabû çû qirşîka , çû çû berî  wextê qirşikê xwe da hev û ser qirşikê xwe xewra çû, têr raza û dema  rabû çavên xwe vekir ku nîvî şevêye û tu kes bayê tuneye
dîi cîye xwe de kir nalîn û got :
- ayyy  yadêêêêê, weyyy yadêêê
hût jî dengek bihîst û deng  lê kir
- hê yadê hêê hêêêê
tasikê got :
- tu ne dîya min î, ne dîya min î, kirasê dîya min sor e.
hût jî çû xwe  nav herîyê da kir û kirasê xwe sor kir, him  li vir û li wir…
 rabû çû ba tasika zêra  ,rabû tasika zêra xapand ,girt  û çû . Rabû çû şîkefta xwe û tê da zan kir û dora wê tev herî kir, tenê qulukek tê de hîşt  û vê şîkêftê  da tu nehîşt bîçe cîkî , heta heft sala…
   di vê şîkeftê de sê zarokên tasika zêran çêbû ,
rokê tasika zêr  piço piço wilo pîçkî  guhê xwe da bervê qulikê , der sêh kir ku şîvanek hatîye ser bîrê , tasîkê devê xwe xist wê qulê û got :
- lo lo şivanooooooo
tu şîvanê mala bavê min oooo
tu devê çala mezin oooo
ez tasika zêra me ,
îsal heft salê min ooo ,
 di girtika hirç û huta da  me,  şîvanooooo
şivan jî  rabû ,wilo sêh kir ku dengek ber guhê wî ket ,tasikê card got:
-lo lo şivanooooooo
tu şîvanê mala bavê min oooo
tu devê çala mezin oooo
ez tasika zêra me ,
îsal heft salê min ooo
 di girtika hirç û huta me şîvanooooo
 
şîvan  hino hino çû nêzîkî şîkeftê bû ,  tasîka zêra bang kiriye û gotîye  welle hal û mesele way e ,
hût heft sale ez girtîme ,jî wê gundî me,  tasika zêra me…
şîvan jî hat ji gundîyan re got , ji mala bavê re got ; welle hal û mesele wakî ye ,ev min îro dîtîye
gundîyan jî hina got rast e , hin a got virr e ..
peyre çûn şîkeft vekirin û tasika zêra di qulê de ye û sê zarokên wê hene , hatin tasika zêra birin û çûn hut jî  hate şîkeftê ku  bêhna xelkê xerîb jî şîkeftê tê , rabû hersê zarokên wê birin û got :
xalxalokê yadê were
 xalxalokê yadê were …
deng  ji  dîya wan nehat û hut hat xwe da benda gund , benda tasika zêra …
gundîyan jî got :
- ka em çi bikin çi nekîn , welle xwedê hutê me bixwe , em ê gereke pîlanekê çêke, em ê xwarinkê xweş  çêkin  nava salonê weke,  bikole û şalîkê li ser çîxurê raxe.
 wîlo kirin û welle hût hat derî vekîr  tev sê zarokên tasika zêr.  Xofeke kete nava dilê wî ku fikirî
gelo ev min re tozakê çekirin an na ?
  û got bila pêşîyê zarokên tasa zêrîn here nava odê.
Gundîyan jî fêm kir ku, hut hişyar bûye gotin:
- hutême delalê me tu mezîne me , ne eybe ne şerme zarokên pîçûkên bêxwedî li pêşîya te diçe..
Hut pîçekî fikirî û peyre got :
Evan rast dîbêje , evan ji min ditirse nikare tiştakî bike û çû nava salonê
gava çû ser şalîkê terîşî çîxurê bû û ket nava odê. Gundîyan hema hema serî li ser çîxurê girtin û nehîştîn hut derkeve der, hût heya dawîyê di bin mala tasa zêrîn û zarokên wê maYorum yap