Mihemed û Sitî,serhat durmaz,çirokên kurdi,çiroken wane

0

Mihemed û Sitî

Çîrok: Mihemed û Sitî

Herem: Wan

Vebêj: Nuri Durmaz

Berhevkar: Serhat Durmaz

MIHEMED Û SITÎ

Carek ji caran rihmet li dê û bavê guhdaran.hebû tûnebû li deverekî paşa û kurekî wî hebû .pasa cu ji kurê xwere  xazgînîya qîza mîrê erba .çune wê derê runiştine xwarê paşa gote mîrê erba  wele ez hatime  xazginîya qîza te.mîr gotê: wele qîza min ji destan şile, lingan qope ,çawan kore heke tu diécibînî bila kurê te here bibîne. Paşa go: bila be çibe  min qebule  go :kuremin dîtîye  gitîye ezê bixwazim.bila here bibîne.kure wî çu dêna xwe dayê tu qimişnakî lê binhêrî . Bihevre  xeberdan hatne  cem paşê runiştine xwarê.Paşe go:ne te gotiye qîza min ji destan şile,lingan qope,çawan kore.Mîr go:Çawê qîza min taze li nav çawê kûrê te ketîye,destên wê taze destê kurê te ketîye heta niha tu kes nedîtîye lewma min wisa  gotîye navê qîza mîr jî sitîye.sitî xwestin hildan birin.Birin bajarekî din peya kirin.He rojek he dûdan kurê paşê çu oda bavê xwe runiştine xwarê ji xwere xeberdan.Dema ku mihemed çu oda bavê xwe sitî gote xulam ka kişika bîne em dû dest kişik bileyîzin heta ku mihemed hat.Mihemed hat dît ku jina wî bi xulam re kişik dileyîze zehf zora wî çu.Go ez kurê paşê me sitî rabe tevî xulamê min kişika bileyîze.Mihemed kuxya sitî gote xulam rabe kişika berhev bike.Mihemed gote sitîyê zû gustîla xwe derxe.Sitî:go çima.Mihemed go:gustîla xwe derxe dayne li ser serê xwe.Mihemed şurek li gustîlê dixe gustîl ket erdê sitî ma li wê derê.Sitî go yarebbî ev çima wisa tîne serê min ew çima wisa li min dike.Li wê bajarî  pîrikek hebû qîza pîrê çu emrê xwedê û qîza wê vesîyet kiribû gotibû dayê tuxwedê yekî wiha kul û derdê wî tuneyî bînî bila serê min bişo.Pîrê rabû çu nav bajêr ket.Gelo yê derd kulê wî tuneyî kîjane?Yekî gotê velleh jina mihemed sitîye.Go tu derd kulê wê tuneye.Pîrê hat li ber derîyê mala wan li derî da sitîyê derî vekir.Dêhna xwe dayê rengê sitîyê wisane zehf kîçik bûye.Go ew derd kulê wê tuneye? go derd kulê wê ji herkesî zêdetire.Go:velleh sitî xanim ez hatime pey te qîza min kiriye vesîyet yê ku derd kulê wê tunebe bîne bila min bişo.Sitî go mihemed çuye oda bavê xwe.Gote xulam here destûra min ji mihemed bixwaze ez ê bi pîrê re herim.Xulam çu gote mihemed ew jî go bila here.Sitî çu qîza wê şuşt birin çal kirin.Pîrê gote sitî tuxwedê tê derdê xwe ji min ra bêjî rengê te çima wisa bûye?Sitî go:velleh hal hiketê mêrê min wihaye her ro tê dibêje gustîla xwe dayne li ser serê xwe şurek li gustîlê dide,gustîl dikeve xwarê ez dimînim li wê derê.Pîrê go:ev ne mêrantîye go bêje mêrê xwe heke tu ew qas mêrê xwe here serê eznîyê şêra ji min ra bîne.Sitî jî çu wisa gote mihemed.Mihemed gote sitîyê ew xebera kî nîşanê te daye.Sitî go:Hema hate aqlê min û min gote te.Mihemed ew qas hêrs bu hêstir ji çawan avêt .mehmet rabu gîzmê xwe tijî xalî kir û kefenê xwe hilda destê xwe .çu dîvana mîr  runiştinê xwarê non hate erdê mîr gotê mihemet: were non bixwe .mihemed gotê:nexêr welleh ez nan naxwim .heta ku tu kurê xwe efû nekî. Mîr gotê:were nanê xwe bixwe sucê te buye du suç tu hatî serêmin beherî te kurêmin jî berda bu di suc. nan xwarine . Mîr fotê mihemed naha tu kurê kerêyî ;heke tu kurê kerê nebuyayî te wisa sitîyê nedikir  mihemed got :tu çawa dizanî? Mîr gotê : ez dizanim ez her tiştî dizanim.tu naha ji bo serê min hatîyî ti na bavê te jî were nikare serê min behere . Mihemed got:tê naha kurê xwe efu bikî mîr gotê: tu qurbana wê bî  ku yê ku ewa aqila dayî jina te . Kuro jina te bi cawê xwe yê biratî li xulam nihêrîye  tu dereng hatî û  bêhna wê teng buye gotiye xulam kişika bîne em bilîzin heta ku mihemed tê dema ku tu hatî wisa zora te çuye ku tu hindik mayî biteqî jina te bi çawê biratî li xulam nihêrîye.Mîr gote mihemed temam ez ê te efû bikim min kurê xwe da xatirê xwedê û pêxembera min tu jî dayî xatirê xwedê û pêxembera xatirê sitî û pîrê.Pîrê ev aqila rayê jina te dabû.Mihemed diçe malê jina wê dibêjê ka serê eznîyê şêra.Mihemed dibêje:jinê boy xatirê xwedê ne min dîtî ne tu gotî.Sitî û mihemed careke din daweta xwe dikin.Mihemed diçe pîrê jî xelat dike. Dibêje pîrê welleh ev aqila te ra yê sitîyê dabu heke tu nebayî sitî hê jî di vê cenceretê de buya.Ew çun gihîştine  mirazê xwe xwedê bike mirazê hemî kesî jî.Yorum yap