Rovî û Pîrejin,llhan geylani,hakkari hikayeleri,çiroken colemerge,çirok

0

Rovî û Pîrejin

Çîrok: Rovî û Pîrejin

Berhevkar: İlhan Geylani

Herem: Hakkari

Vebêj: Latife Geylani

Hebû nebû çi kes xudê û pêxembera mezintir nebû. Roviyek hebû, fêre mastê pîrejinê bibû. Hemi rojê mastê pîrejinê dixwar. Pîrejinê gotê:
- xudê dibît ez xo be rovî danêmeve, rovî bikujim.
 Pîrejinê xo be rovî danave, rovî hat. Pîrejinê çi dasik havête rovî, dûlka rovî lêbove(jê kirin). Mam rovî hilat(bezî) çû. Rovî çû nav roviya, roviya berdayê nav xo kirederê, roviya gotê:
- rabe derkeve wila tu quti.
 Rovî çû lali pîrê gotê:
- pîrê tu bi xudê heku tu dûlka min nedeye min. Pîrê gotê :
-wila heta tu neçiye lali bizinê , nebêjiyê şîri bide bo pîrê, da pîrê jî dûlka mam rovî bidet, îca ez ê bo te çêkem.
Mam rovî rabû çû lali bizinê. Mam rovî gotê:
- bizin, tu bi xudê tu şîr bide, bo pîrê bide, da pîrê dûlka mam rovî bide. Bizinê gotê:
- here lali darê, dar bila belg bide da bizin jî bixot da şîri bide, şîr jî bo mam rovî dûlka mam rovî bide. Rovî gotê:
-temam baş e.
 Rabû çû lali darê. Darê gotê:
-wilahî îca ez ê hişk bûy, payiz e. Here cokê, bêje cokê bila av bête ser darê, dar belg bide, bizin bixot da pîrê jî dûlka mam rovî bide. Rovî gotê:
-temam.
Rovî rabû çû lali cokê, hal mesele bo cokê gotin. Cokê gotê:
-bila.
Cokê av îna. Av hat, av hate ser darê. Darê av vexwar. Bizin hat belgên darê xwarin, bizinê şîr da. Mam rovî jî şîr bo pîrê bir. Pîrê jî îna dûlka mam rovî pêve dûrû, du zengil seri verkirin. Mam rovî rabû çû nav roviya da berê xo dayê da roviya gotê:
-Tu bi xudê te ev zengilene kî derê înan? 
Mam rovî gotê:
- ev zengilene… ez şevê çûm min dûlka xo kire ew rabûbarê lali mala xoşmêri da heta spêdê. Min spêdê dûlka xo kêşa derê, berê xo didemê ev herdu zengilene yê pêveni. Roviya gotê:
- em jî ve biken?
Mam rovî gotê:
-Hûn jî ve biken.
Ew koma roviya jî çûn, şevê dûlka xo kirine avê da. Spêdê xoşmêr û gurgîn rabûn çûn bo helê(gov). Berê xo danê tejî wî geliyeyî û rûbari da hemi rovî ne, yê dûlka xo kirine nav avê da. Xoşmêri gote cînarê xo gurgîni:
- kuro ev e çi ye?
Xoşmêr û gurgîn giheştinê hindek  rovî girtin bo mala xo, hindek rovî jî kuştin. Hindek rovî hilatin dûlkên van qetiyan. Hindek mane avê da, hindî kirin nekirin neşêyan derkevin. Gundiyan bo mala xo pirr dane roviyan, hinek malan sê, hinek malan çar rovî birin serjêkirin, xwarin. Ez hatmeve jî çi nedane min. 
Yorum yap