-25 % Anadolunun Altındaki Tehlike


İnsanlık, doğa ve canlı türleri büyük bir tehlike altında; kâr hırsı çevreyi ve halkın yaşam alanlarını tehdit etmekle kalmıyor, kültürel mirası ve insanlık tarihine dair eserleri de bir bir yok ediyor. Çevre felaketlerinin ve katliamlarının eksik olmadığı ülkemizde Anadolu'nun "Altın"daki Tehlike kitabı Kışladağ'ın acıklı hikâyesine bir gazetecinin tanıklığıdır.
Özer Akdemir, Kışladağ'daki gelişmeleri başından itibaren takip etmiş, sayısız kere bölgeye gitmiş; görmüş, duymuş, görüntülemiştir. Kışladağ'ın hikayesini anlatırken, Bergama'dan,
Kıbrıs - Lefke'den, Kütahya'dan, Balya'dan örnekler vermeden de geçememiştir.

Önümüzdeki yıllarda benzer çalışmaları yapanlar, anılan yerlerin dışında pek çok örnek vermek zorunda kalacak gibi görünmektedir.


İnce Kapak:

Sayfa Sayısı: 392

Baskı Yılı: 2011


e-Kitap:

Sayfa Sayısı: 392

Baskı Yılı: 2011


Dili: Türkçe
Yayınevi: Evrensel Basım Yayın

İlk Baskı Yılı : 2011

Dil : Türkçe

Details
Paper<!--[if IE 7]> <html class="ie7 oldie" lang="tr"> <![endif]--> <!--[if IE 8]> <html class="ie8 oldie" lang="tr"> <![endif]--> <!--[if IE 9]> <html class="ie9" lang="tr"> <![endif]--> <!--[if gt IE 8]><!--> <html lang="tr"> <!--<![endif]--> <head> <!--[if IE]> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" /> <![endif]--> <meta charset="utf-8"><script type="text/javascript">window.NREUM||(NREUM={});NREUM.info = {"beacon":"bam.nr-data.net","errorBeacon":"bam.nr-data.net","licenseKey":"2b1677ff9f","applicationID":"10449926","transactionName":"YARWbUtXXhVSUkFcXllOeW96GWAUXFVAVkV0DlpNS1lcClZDGmVDWAVBWk1yVRJSWFlG","queueTime":0,"applicationTime":56,"agent":"","atts":"TENVGwNNEghBH0FHWEcoUBsDFHRSdgYDd3QCJ3EPegQAIAATSBkTQkMOQhtjQwNBeEV0VVMTUUpKFApECgQbBAQZUAAAFwcIVxEdF2BCUhN9SXhSVBRWQkZnUEBDDhsAAx5XBh8EAQgZUAwIGxoSM0BUR3xVFVsWWglTUVQLA1EYUlEHBBQNDwZfHggCDAcaBQBaC1NUXgQGAgBUFU0WbEpTQidUVFtBYkMTXVdeFApEfl5PXF1bABsMFwYQTmRYW1FeQBIUd20WAVYdAQ4VZl4PAg0CFkhQBxgVdEFHDVFuXFR7D0ceAAYGGVICGRF9eDJ+fRkVXV4KURl+U1MNXBgVdllFDllcFg4BSAMfAQUFA08FCgEWYwdVUEdcHgJSAxcKABJKEWRHWWFWFVx4V1JhE1ZDTBcLFU5/UE1XQElyX1RRXlsUWkxXG3EKR1hbUVBcCBltXF5cD1hUGnRDVhJAUEtbUUtnUEdcWRgxW1VQQlkNUlBHVEJDCEZUWBlkE0FaXExUGjFbVVBCWQ1SHkBHRFkPWwQJBgBWAwEFBgcHUgILG0tN"}</script><script type="text/javascript">(window.NREUM||(NREUM={})).loader_config={xpid:"UQcHVl9XGwIAUFVbDgMB",licenseKey:"2b1677ff9f",applicationID:"10449926"};window.NREUM||(NREUM={}),__nr_require=function(t,e,n){function r(n){if(!e[n]){var i=e[n]={exports:{}};t[n][0].call(i.exports,function(e){var i=t[n][1][e];return r(i||e)},i,i.exports)}return e[n].exports}if("function"==typeof __nr_require)return __nr_require;for(var i=0;i<n.length;i++)r(n[i]);return r}({1:[function(t,e,n){function r(t){try{c.console&&console.log(t)}catch(e){}}var i,o=t("ee"),a=t(22),c={};try{i=localStorage.getItem("__nr_flags").split(","),console&&"function"==typeof console.log&&(c.console=!0,i.indexOf("dev")!==-1&&(c.dev=!0),i.indexOf("nr_dev")!==-1&&(c.nrDev=!0))}catch(s){}c.nrDev&&o.on("internal-error",function(t){r(t.stack)}),c.dev&&o.on("fn-err",function(t,e,n){r(n.stack)}),c.dev&&(r("NR AGENT IN DEVELOPMENT MODE"),r("flags: "+a(c,function(t,e){return t}).join(", ")))},{}],2:[function(t,e,n){function r(t,e,n,r,c){try{p?p-=1:i(c||new UncaughtException(t,e,n),!0)}catch(f){try{o("ierr",[f,s.now(),!0])}catch(d){}}return"function"==typeof u&&u.apply(this,a(arguments))}function UncaughtException(t,e,n){this.message=t||"Uncaught error with no additional information",this.sourceURL=e,this.line=n}function i(t,e){var n=e?null:s.now();o("err",[t,n])}var o=t("handle"),a=t(23),c=t("ee"),s=t("loader"),f=t("gos"),u=window.onerror,d=!1,l="nr@seenError",p=0;s.features.err=!0,t(1),window.onerror=r;try{throw new Error}catch(h){"stack"in h&&(t(9),t(8),"addEventListener"in window&&t(5),s.xhrWrappable&&t(10),d=!0)}c.on("fn-start",function(t,e,n){d&&(p+=1)}),c.on("fn-err",function(t,e,n){d&&!n[l]&&(f(n,l,function(){return!0}),this.thrown=!0,i(n))}),c.on("fn-end",function(){d&&!this.thrown&&p>0&&(p-=1)}),c.on("internal-error",function(t){o("ierr",[t,s.now(),!0])})},{}],3:[function(t,e,n){t("loader").features.ins=!0},{}],4:[function(t,e,n){function r(t){}if(window.performance&&window.performance.timing&&window.performance.getEntriesByType){var i=t("ee"),o=t("handle"),a=t(9),c=t(8),s="learResourceTimings",f="addEventListener",u="resourcetimingbufferfull",d="bstResource",l="resource",p="-start",h="-end",m="fn"+p,w="fn"+h,v="bstTimer",g="pushState",y=t("loader");y.features.stn=!0,t(7),"addEventListener"in window&&t(5);var x=NREUM.o.EV;i.on(m,function(t,e){var n=t[0];n instanceof x&&(this.bstStart=y.now())}),i.on(w,function(t,e){var n=t[0];n instanceof x&&o("bst",[n,e,this.bstStart,y.now()])}),a.on(m,function(t,e,n){this.bstStart=y.now(),this.bstType=n}),a.on(w,function(t,e){o(v,[e,this.bstStart,y.now(),this.bstType])}),c.on(m,function(){this.bstStart=y.now()}),c.on(w,function(t,e){o(v,[e,this.bstStart,y.now(),"requestAnimationFrame"])}),i.on(g+p,function(t){this.time=y.now(),this.startPath=location.pathname+location.hash}),i.on(g+h,function(t){o("bstHist",[location.pathname+location.hash,this.startPath,this.time])}),f in window.performance&&(window.performance["c"+s]?window.performance[f](u,function(t){o(d,[window.performance.getEntriesByType(l)]),window.performance["c"+s]()},!1):window.performance[f]("webkit"+u,function(t){o(d,[window.performance.getEntriesByType(l)]),window.performance["webkitC"+s]()},!1)),document[f]("scroll",r,{passive:!0}),document[f]("keypress",r,!1),document[f]("click",r,!1)}},{}],5:[function(t,e,n){function r(t){for(var e=t;e&&!e.hasOwnProperty(u);)e=Object.getPrototypeOf(e);e&&i(e)}function i(t){c.inPlace(t,[u,d],"-",o)}function o(t,e){return t[1]}var a=t("ee").get("events"),c=t("wrap-function")(a,!0),s=t("gos"),f=XMLHttpRequest,u="addEventListener",d="removeEventListener";e.exports=a,"getPrototypeOf"in Object?(r(document),r(window),r(f.prototype)):f.prototype.hasOwnProperty(u)&&(i(window),i(f.prototype)),a.on(u+"-start",function(t,e){var n=t[1],r=s(n,"nr@wrapped",function(){function t(){if("function"==typeof n.handleEvent)return n.handleEvent.apply(n,arguments)}var e={object:t,"function":n}[typeof n];return e?c(e,"fn-",null,e.name||"anonymous"):n});this.wrapped=t[1]=r}),a.on(d+"-start",function(t){t[1]=this.wrapped||t[1]})},{}],6:[function(t,e,n){function r(t,e,n){var r=t[e];"function"==typeof r&&(t[e]=function(){var t=o(arguments),e={};i.emit(n+"before-start",[t],e);var a;e[m]&&e[m].dt&&(a=e[m].dt);var c=r.apply(this,t);return i.emit(n+"start",[t,a],c),c.then(function(t){return i.emit(n+"end",[null,t],c),t},function(t){throw i.emit(n+"end",[t],c),t})})}var i=t("ee").get("fetch"),o=t(23),a=t(22);e.exports=i;var c=window,s="fetch-",f=s+"body-",u=["arrayBuffer","blob","json","text","formData"],d=c.Request,l=c.Response,p=c.fetch,h="prototype",m="nr@context";d&&l&&p&&(a(u,function(t,e){r(d[h],e,f),r(l[h],e,f)}),r(c,"fetch",s),i.on(s+"end",function(t,e){var n=this;if(e){var r=e.headers.get("content-length");null!==r&&(n.rxSize=r),i.emit(s+"done",[null,e],n)}else i.emit(s+"done",[t],n)}))},{}],7:[function(t,e,n){var r=t("ee").get("history"),i=t("wrap-function")(r);e.exports=r;var o=window.history&&window.history.constructor&&window.history.constructor.prototype,a=window.history;o&&o.pushState&&o.replaceState&&(a=o),i.inPlace(a,["pushState","replaceState"],"-")},{}],8:[function(t,e,n){var r=t("ee").get("raf"),i=t("wrap-function")(r),o="equestAnimationFrame";e.exports=r,i.inPlace(window,["r"+o,"mozR"+o,"webkitR"+o,"msR"+o],"raf-"),r.on("raf-start",function(t){t[0]=i(t[0],"fn-")})},{}],9:[function(t,e,n){function r(t,e,n){t[0]=a(t[0],"fn-",null,n)}function i(t,e,n){this.method=n,this.timerDuration=isNaN(t[1])?0:+t[1],t[0]=a(t[0],"fn-",this,n)}var o=t("ee").get("timer"),a=t("wrap-function")(o),c="setTimeout",s="setInterval",f="clearTimeout",u="-start",d="-";e.exports=o,a.inPlace(window,[c,"setImmediate"],c+d),a.inPlace(window,[s],s+d),a.inPlace(window,[f,"clearImmediate"],f+d),o.on(s+u,r),o.on(c+u,i)},{}],10:[function(t,e,n){function r(t,e){d.inPlace(e,["onreadystatechange"],"fn-",c)}function i(){var t=this,e=u.context(t);t.readyState>3&&!e.resolved&&(e.resolved=!0,u.emit("xhr-resolved",[],t)),d.inPlace(t,g,"fn-",c)}function o(t){y.push(t),h&&(b?b.then(a):w?w(a):(E=-E,R.data=E))}function a(){for(var t=0;t<y.length;t++)r([],y[t]);y.length&&(y=[])}function c(t,e){return e}function s(t,e){for(var n in t)e[n]=t[n];return e}t(5);var f=t("ee"),u=f.get("xhr"),d=t("wrap-function")(u),l=NREUM.o,p=l.XHR,h=l.MO,m=l.PR,w=l.SI,v="readystatechange",g=["onload","onerror","onabort","onloadstart","onloadend","onprogress","ontimeout"],y=[];e.exports=u;var x=window.XMLHttpRequest=function(t){var e=new p(t);try{u.emit("new-xhr",[e],e),e.addEventListener(v,i,!1)}catch(n){try{u.emit("internal-error",[n])}catch(r){}}return e};if(s(p,x),x.prototype=p.prototype,d.inPlace(x.prototype,["open","send"],"-xhr-",c),u.on("send-xhr-start",function(t,e){r(t,e),o(e)}),u.on("open-xhr-start",r),h){var b=m&&m.resolve();if(!w&&!m){var E=1,R=document.createTextNode(E);new h(a).observe(R,{characterData:!0})}}else f.on("fn-end",function(t){t[0]&&t[0].type===v||a()})},{}],11:[function(t,e,n){function r(t){if(!c(t))return null;var e=window.NREUM;if(!e.loader_config)return null;var n=(e.loader_config.accountID||"").toString()||null,r=(e.loader_config.agentID||"").toString()||null,f=(e.loader_config.trustKey||"").toString()||null;if(!n||!r)return null;var h=p.generateSpanId(),m=p.generateTraceId(),w=Date.now(),v={spanId:h,traceId:m,timestamp:w};return(t.sameOrigin||s(t)&&l())&&(v.traceContextParentHeader=i(h,m),v.traceContextStateHeader=o(h,w,n,r,f)),(t.sameOrigin&&!u()||!t.sameOrigin&&s(t)&&d())&&(v.newrelicHeader=a(h,m,w,n,r,f)),v}function i(t,e){return"00-"+e+"-"+t+"-01"}function o(t,e,n,r,i){var o=0,a="",c=1,s="",f="";return i+"@nr="+o+"-"+c+"-"+n+"-"+r+"-"+t+"-"+a+"-"+s+"-"+f+"-"+e}function a(t,e,n,r,i,o){var a="btoa"in window&&"function"==typeof window.btoa;if(!a)return null;var c={v:[0,1],d:{ty:"Browser",ac:r,ap:i,id:t,tr:e,ti:n}};return o&&r!==o&&(c.d.tk=o),btoa(JSON.stringify(c))}function c(t){return f()&&s(t)}function s(t){var e=!1,n={};if("init"in NREUM&&"distributed_tracing"in NREUM.init&&(n=NREUM.init.distributed_tracing),t.sameOrigin)e=!0;else if(n.allowed_origins instanceof Array)for(var r=0;r<n.allowed_origins.length;r++){var i=h(n.allowed_origins[r]);if(t.hostname===i.hostname&&t.protocol===i.protocol&&t.port===i.port){e=!0;break}}return e}function f(){return"init"in NREUM&&"distributed_tracing"in NREUM.init&&!!NREUM.init.distributed_tracing.enabled}function u(){return"init"in NREUM&&"distributed_tracing"in NREUM.init&&!!NREUM.init.distributed_tracing.exclude_newrelic_header}function d(){return"init"in NREUM&&"distributed_tracing"in NREUM.init&&NREUM.init.distributed_tracing.cors_use_newrelic_header!==!1}function l(){return"init"in NREUM&&"distributed_tracing"in NREUM.init&&!!NREUM.init.distributed_tracing.cors_use_tracecontext_headers}var p=t(19),h=t(13);e.exports={generateTracePayload:r,shouldGenerateTrace:c}},{}],12:[function(t,e,n){function r(t){var e=this.params,n=this.metrics;if(!this.ended){this.ended=!0;for(var r=0;r<l;r++)t.removeEventListener(d[r],this.listener,!1);e.aborted||(n.duration=a.now()-this.startTime,this.loadCaptureCalled||4!==t.readyState?null==e.status&&(e.status=0):o(this,t),n.cbTime=this.cbTime,u.emit("xhr-done",[t],t),c("xhr",[e,n,this.startTime]))}}function i(t,e){var n=s(e),r=t.params;r.host=n.hostname+":"+n.port,r.pathname=n.pathname,t.parsedOrigin=s(e),t.sameOrigin=t.parsedOrigin.sameOrigin}function o(t,e){t.params.status=e.status;var n=w(e,t.lastSize);if(n&&(t.metrics.rxSize=n),t.sameOrigin){var r=e.getResponseHeader("X-NewRelic-App-Data");r&&(t.params.cat=r.split(", ").pop())}t.loadCaptureCalled=!0}var a=t("loader");if(a.xhrWrappable){var c=t("handle"),s=t(13),f=t(11).generateTracePayload,u=t("ee"),d=["load","error","abort","timeout"],l=d.length,p=t("id"),h=t(17),m=t(16),w=t(14),v=window.XMLHttpRequest;a.features.xhr=!0,t(10),t(6),u.on("new-xhr",function(t){var e=this;e.totalCbs=0,e.called=0,e.cbTime=0,e.end=r,e.ended=!1,e.xhrGuids={},e.lastSize=null,e.loadCaptureCalled=!1,t.addEventListener("load",function(n){o(e,t)},!1),h&&(h>34||h<10)||window.opera||t.addEventListener("progress",function(t){e.lastSize=t.loaded},!1)}),u.on("open-xhr-start",function(t){this.params={method:t[0]},i(this,t[1]),this.metrics={}}),u.on("open-xhr-end",function(t,e){"loader_config"in NREUM&&"xpid"in NREUM.loader_config&&this.sameOrigin&&e.setRequestHeader("X-NewRelic-ID",NREUM.loader_config.xpid);var n=f(this.parsedOrigin);if(n){var r=!1;n.newrelicHeader&&(e.setRequestHeader("newrelic",n.newrelicHeader),r=!0),n.traceContextParentHeader&&(e.setRequestHeader("traceparent",n.traceContextParentHeader),n.traceContextStateHeader&&e.setRequestHeader("tracestate",n.traceContextStateHeader),r=!0),r&&(this.dt=n)}}),u.on("send-xhr-start",function(t,e){var n=this.metrics,r=t[0],i=this;if(n&&r){var o=m(r);o&&(n.txSize=o)}this.startTime=a.now(),this.listener=function(t){try{"abort"!==t.type||i.loadCaptureCalled||(i.params.aborted=!0),("load"!==t.type||i.called===i.totalCbs&&(i.onloadCalled||"function"!=typeof e.onload))&&i.end(e)}catch(n){try{u.emit("internal-error",[n])}catch(r){}}};for(var c=0;c<l;c++)e.addEventListener(d[c],this.listener,!1)}),u.on("xhr-cb-time",function(t,e,n){this.cbTime+=t,e?this.onloadCalled=!0:this.called+=1,this.called!==this.totalCbs||!this.onloadCalled&&"function"==typeof n.onload||this.end(n)}),u.on("xhr-load-added",function(t,e){var n=""+p(t)+!!e;this.xhrGuids&&!this.xhrGuids[n]&&(this.xhrGuids[n]=!0,this.totalCbs+=1)}),u.on("xhr-load-removed",function(t,e){var n=""+p(t)+!!e;this.xhrGuids&&this.xhrGuids[n]&&(delete this.xhrGuids[n],this.totalCbs-=1)}),u.on("addEventListener-end",function(t,e){e instanceof v&&"load"===t[0]&&u.emit("xhr-load-added",[t[1],t[2]],e)}),u.on("removeEventListener-end",function(t,e){e instanceof v&&"load"===t[0]&&u.emit("xhr-load-removed",[t[1],t[2]],e)}),u.on("fn-start",function(t,e,n){e instanceof v&&("onload"===n&&(this.onload=!0),("load"===(t[0]&&t[0].type)||this.onload)&&(this.xhrCbStart=a.now()))}),u.on("fn-end",function(t,e){this.xhrCbStart&&u.emit("xhr-cb-time",[a.now()-this.xhrCbStart,this.onload,e],e)}),u.on("fetch-before-start",function(t){function e(t,e){var n=!1;return e.newrelicHeader&&(t.set("newrelic",e.newrelicHeader),n=!0),e.traceContextParentHeader&&(t.set("traceparent",e.traceContextParentHeader),e.traceContextStateHeader&&t.set("tracestate",e.traceContextStateHeader),n=!0),n}var n,r=t[1]||{};"string"==typeof t[0]?n=t[0]:t[0]&&t[0].url&&(n=t[0].url),n&&(this.parsedOrigin=s(n),this.sameOrigin=this.parsedOrigin.sameOrigin);var i=f(this.parsedOrigin);if(i&&(i.newrelicHeader||i.traceContextParentHeader))if("string"==typeof t[0]){var o={};for(var a in r)o[a]=r[a];o.headers=new Headers(r.headers||{}),e(o.headers,i)&&(this.dt=i),t.length>1?t[1]=o:t.push(o)}else t[0]&&t[0].headers&&e(t[0].headers,i)&&(this.dt=i)})}},{}],13:[function(t,e,n){var r={};e.exports=function(t){if(t in r)return r[t];var e=document.createElement("a"),n=window.location,i={};e.href=t,i.port=e.port;var o=e.href.split("://");!i.port&&o[1]&&(i.port=o[1].split("/")[0].split("@").pop().split(":")[1]),i.port&&"0"!==i.port||(i.port="https"===o[0]?"443":"80"),i.hostname=e.hostname||n.hostname,i.pathname=e.pathname,i.protocol=o[0],"/"!==i.pathname.charAt(0)&&(i.pathname="/"+i.pathname);var a=!e.protocol||":"===e.protocol||e.protocol===n.protocol,c=e.hostname===document.domain&&e.port===n.port;return i.sameOrigin=a&&(!e.hostname||c),"/"===i.pathname&&(r[t]=i),i}},{}],14:[function(t,e,n){function r(t,e){var n=t.responseType;return"json"===n&&null!==e?e:"arraybuffer"===n||"blob"===n||"json"===n?i(t.response):"text"===n||""===n||void 0===n?i(t.responseText):void 0}var i=t(16);e.exports=r},{}],15:[function(t,e,n){function r(){}function i(t,e,n){return function(){return o(t,[f.now()].concat(c(arguments)),e?null:this,n),e?void 0:this}}var o=t("handle"),a=t(22),c=t(23),s=t("ee").get("tracer"),f=t("loader"),u=NREUM;"undefined"==typeof window.newrelic&&(newrelic=u);var d=["setPageViewName","setCustomAttribute","setErrorHandler","finished","addToTrace","inlineHit","addRelease"],l="api-",p=l+"ixn-";a(d,function(t,e){u[e]=i(l+e,!0,"api")}),u.addPageAction=i(l+"addPageAction",!0),u.setCurrentRouteName=i(l+"routeName",!0),e.exports=newrelic,u.interaction=function(){return(new r).get()};var h=r.prototype={createTracer:function(t,e){var n={},r=this,i="function"==typeof e;return o(p+"tracer",[f.now(),t,n],r),function(){if(s.emit((i?"":"no-")+"fn-start",[f.now(),r,i],n),i)try{return e.apply(this,arguments)}catch(t){throw s.emit("fn-err",[arguments,this,t],n),t}finally{s.emit("fn-end",[f.now()],n)}}}};a("actionText,setName,setAttribute,save,ignore,onEnd,getContext,end,get".split(","),function(t,e){h[e]=i(p+e)}),newrelic.noticeError=function(t,e){"string"==typeof t&&(t=new Error(t)),o("err",[t,f.now(),!1,e])}},{}],16:[function(t,e,n){e.exports=function(t){if("string"==typeof t&&t.length)return t.length;if("object"==typeof t){if("undefined"!=typeof ArrayBuffer&&t instanceof ArrayBuffer&&t.byteLength)return t.byteLength;if("undefined"!=typeof Blob&&t instanceof Blob&&t.size)return t.size;if(!("undefined"!=typeof FormData&&t instanceof FormData))try{return JSON.stringify(t).length}catch(e){return}}}},{}],17:[function(t,e,n){var r=0,i=navigator.userAgent.match(/Firefox[\/\s](\d+\.\d+)/);i&&(r=+i[1]),e.exports=r},{}],18:[function(t,e,n){function r(t,e){var n=t.getEntries();n.forEach(function(t){"first-paint"===t.name?d("timing",["fp",Math.floor(t.startTime)]):"first-contentful-paint"===t.name&&d("timing",["fcp",Math.floor(t.startTime)])})}function i(t,e){var n=t.getEntries();n.length>0&&d("lcp",[n[n.length-1]])}function o(t){t.getEntries().forEach(function(t){t.hadRecentInput||d("cls",[t])})}function a(t){if(t instanceof h&&!w){var e=Math.round(t.timeStamp),n={type:t.type};e<=l.now()?n.fid=l.now()-e:e>l.offset&&e<=Date.now()?(e-=l.offset,n.fid=l.now()-e):e=l.now(),w=!0,d("timing",["fi",e,n])}}function c(t){d("pageHide",[l.now(),t])}if(!("init"in NREUM&&"page_view_timing"in NREUM.init&&"enabled"in NREUM.init.page_view_timing&&NREUM.init.page_view_timing.enabled===!1)){var s,f,u,d=t("handle"),l=t("loader"),p=t(21),h=NREUM.o.EV;if("PerformanceObserver"in window&&"function"==typeof window.PerformanceObserver){s=new PerformanceObserver(r);try{s.observe({entryTypes:["paint"]})}catch(m){}f=new PerformanceObserver(i);try{f.observe({entryTypes:["largest-contentful-paint"]})}catch(m){}u=new PerformanceObserver(o);try{u.observe({type:"layout-shift",buffered:!0})}catch(m){}}if("addEventListener"in document){var w=!1,v=["click","keydown","mousedown","pointerdown","touchstart"];v.forEach(function(t){document.addEventListener(t,a,!1)})}p(c)}},{}],19:[function(t,e,n){function r(){function t(){return e?15&e[n++]:16*Math.random()|0}var e=null,n=0,r=window.crypto||window.msCrypto;r&&r.getRandomValues&&(e=r.getRandomValues(new Uint8Array(31)));for(var i,o="xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx",a="",c=0;c<o.length;c++)i=o[c],"x"===i?a+=t().toString(16):"y"===i?(i=3&t()|8,a+=i.toString(16)):a+=i;return a}function i(){return a(16)}function o(){return a(32)}function a(t){function e(){return n?15&n[r++]:16*Math.random()|0}var n=null,r=0,i=window.crypto||window.msCrypto;i&&i.getRandomValues&&Uint8Array&&(n=i.getRandomValues(new Uint8Array(31)));for(var o=[],a=0;a<t;a++)o.push(e().toString(16));return o.join("")}e.exports={generateUuid:r,generateSpanId:i,generateTraceId:o}},{}],20:[function(t,e,n){function r(t,e){if(!i)return!1;if(t!==i)return!1;if(!e)return!0;if(!o)return!1;for(var n=o.split("."),r=e.split("."),a=0;a<r.length;a++)if(r[a]!==n[a])return!1;return!0}var i=null,o=null,a=/Version\/(\S+)\s+Safari/;if(navigator.userAgent){var c=navigator.userAgent,s=c.match(a);s&&c.indexOf("Chrome")===-1&&c.indexOf("Chromium")===-1&&(i="Safari",o=s[1])}e.exports={agent:i,version:o,match:r}},{}],21:[function(t,e,n){function r(t){function e(){t(a&&document[a]?document[a]:document[i]?"hidden":"visible")}"addEventListener"in document&&o&&document.addEventListener(o,e,!1)}e.exports=r;var i,o,a;"undefined"!=typeof document.hidden?(i="hidden",o="visibilitychange",a="visibilityState"):"undefined"!=typeof document.msHidden?(i="msHidden",o="msvisibilitychange"):"undefined"!=typeof document.webkitHidden&&(i="webkitHidden",o="webkitvisibilitychange",a="webkitVisibilityState")},{}],22:[function(t,e,n){function r(t,e){var n=[],r="",o=0;for(r in t)i.call(t,r)&&(n[o]=e(r,t[r]),o+=1);return n}var i=Object.prototype.hasOwnProperty;e.exports=r},{}],23:[function(t,e,n){function r(t,e,n){e||(e=0),"undefined"==typeof n&&(n=t?t.length:0);for(var r=-1,i=n-e||0,o=Array(i<0?0:i);++r<i;)o[r]=t[e+r];return o}e.exports=r},{}],24:[function(t,e,n){e.exports={exists:"undefined"!=typeof window.performance&&window.performance.timing&&"undefined"!=typeof window.performance.timing.navigationStart}},{}],ee:[function(t,e,n){function r(){}function i(t){function e(t){return t&&t instanceof r?t:t?s(t,c,o):o()}function n(n,r,i,o){if(!l.aborted||o){t&&t(n,r,i);for(var a=e(i),c=m(n),s=c.length,f=0;f<s;f++)c[f].apply(a,r);var d=u[y[n]];return d&&d.push([x,n,r,a]),a}}function p(t,e){g[t]=m(t).concat(e)}function h(t,e){var n=g[t];if(n)for(var r=0;r<n.length;r++)n[r]===e&&n.splice(r,1)}function m(t){return g[t]||[]}function w(t){return d[t]=d[t]||i(n)}function v(t,e){f(t,function(t,n){e=e||"feature",y[n]=e,e in u||(u[e]=[])})}var g={},y={},x={on:p,addEventListener:p,removeEventListener:h,emit:n,get:w,listeners:m,context:e,buffer:v,abort:a,aborted:!1};return x}function o(){return new r}function a(){(u.api||u.feature)&&(l.aborted=!0,u=l.backlog={})}var c="nr@context",s=t("gos"),f=t(22),u={},d={},l=e.exports=i();l.backlog=u},{}],gos:[function(t,e,n){function r(t,e,n){if(i.call(t,e))return t[e];var r=n();if(Object.defineProperty&&Object.keys)try{return Object.defineProperty(t,e,{value:r,writable:!0,enumerable:!1}),r}catch(o){}return t[e]=r,r}var i=Object.prototype.hasOwnProperty;e.exports=r},{}],handle:[function(t,e,n){function r(t,e,n,r){i.buffer([t],r),i.emit(t,e,n)}var i=t("ee").get("handle");e.exports=r,r.ee=i},{}],id:[function(t,e,n){function r(t){var e=typeof t;return!t||"object"!==e&&"function"!==e?-1:t===window?0:a(t,o,function(){return i++})}var i=1,o="nr@id",a=t("gos");e.exports=r},{}],loader:[function(t,e,n){function r(){if(!E++){var t=b.info=NREUM.info,e=p.getElementsByTagName("script")[0];if(setTimeout(u.abort,3e4),!(t&&t.licenseKey&&t.applicationID&&e))return u.abort();f(y,function(e,n){t[e]||(t[e]=n)});var n=a();s("mark",["onload",n+b.offset],null,"api"),s("timing",["load",n]);var r=p.createElement("script");r.src="https://"+t.agent,e.parentNode.insertBefore(r,e)}}function i(){"complete"===p.readyState&&o()}function o(){s("mark",["domContent",a()+b.offset],null,"api")}function a(){return R.exists&&performance.now?Math.round(performance.now()):(c=Math.max((new Date).getTime(),c))-b.offset}var c=(new Date).getTime(),s=t("handle"),f=t(22),u=t("ee"),d=t(20),l=window,p=l.document,h="addEventListener",m="attachEvent",w=l.XMLHttpRequest,v=w&&w.prototype;NREUM.o={ST:setTimeout,SI:l.setImmediate,CT:clearTimeout,XHR:w,REQ:l.Request,EV:l.Event,PR:l.Promise,MO:l.MutationObserver};var g=""+location,y={beacon:"bam.nr-data.net",errorBeacon:"bam.nr-data.net",agent:"js-agent.newrelic.com/nr-1177.min.js"},x=w&&v&&v[h]&&!/CriOS/.test(navigator.userAgent),b=e.exports={offset:c,now:a,origin:g,features:{},xhrWrappable:x,userAgent:d};t(15),t(18),p[h]?(p[h]("DOMContentLoaded",o,!1),l[h]("load",r,!1)):(p[m]("onreadystatechange",i),l[m]("onload",r)),s("mark",["firstbyte",c],null,"api");var E=0,R=t(24)},{}],"wrap-function":[function(t,e,n){function r(t){return!(t&&t instanceof Function&&t.apply&&!t[a])}var i=t("ee"),o=t(23),a="nr@original",c=Object.prototype.hasOwnProperty,s=!1;e.exports=function(t,e){function n(t,e,n,i){function nrWrapper(){var r,a,c,s;try{a=this,r=o(arguments),c="function"==typeof n?n(r,a):n||{}}catch(f){l([f,"",[r,a,i],c])}u(e+"start",[r,a,i],c);try{return s=t.apply(a,r)}catch(d){throw u(e+"err",[r,a,d],c),d}finally{u(e+"end",[r,a,s],c)}}return r(t)?t:(e||(e=""),nrWrapper[a]=t,d(t,nrWrapper),nrWrapper)}function f(t,e,i,o){i||(i="");var a,c,s,f="-"===i.charAt(0);for(s=0;s<e.length;s++)c=e[s],a=t[c],r(a)||(t[c]=n(a,f?c+i:i,o,c))}function u(n,r,i){if(!s||e){var o=s;s=!0;try{t.emit(n,r,i,e)}catch(a){l([a,n,r,i])}s=o}}function d(t,e){if(Object.defineProperty&&Object.keys)try{var n=Object.keys(t);return n.forEach(function(n){Object.defineProperty(e,n,{get:function(){return t[n]},set:function(e){return t[n]=e,e}})}),e}catch(r){l([r])}for(var i in t)c.call(t,i)&&(e[i]=t[i]);return e}function l(e){try{t.emit("internal-error",e)}catch(n){}}return t||(t=i),n.inPlace=f,n.flag=a,n}},{}]},{},["loader",2,12,4,3]);</script> <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>D&R - Kültür Sanat ve Eğlence Dünyası</title> <meta name="description" content="Binlerce kitap, teknoloji ürünü, hediye, müzik, film ve daha fazlası indirim kampanyalarıyla kültür, sanat ve eğlence dünyası D&R’da!" /> <meta name="keywords" content="" /> <meta name="Resource-type" content="Document"> <meta name="Rating" content="General"> <meta name="RankLevel" content="1st"> <meta name="Classification" content="Kitap, müzik, film, elektronik, kırtasiye malzemeleri, oyuncak ve çeşitli hediyelik ürünler" /> <meta name="robots" content="index" /> <meta name="keyphrases" content="Kitap, müzik, film, elektronik, kırtasiye malzemeleri, oyuncak ve çeşitli hediyelik ürünler" /> <meta name="content-language" content="tr-TR" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> <link rel="dns-prefetch" href="https://wps.relateddigital.com" /> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" media="(resolution: 326dpi)" href="/Themes/DR/Content/assets/images/general/apple-touch-icon-114x114.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" media="(resolution: 163dpi)" href="/Themes/DR/Content/assets/images/general/apple-touch-icon-57x57.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" media="(resolution: 132dpi)" href="/Themes/DR/Content/assets/images/general/apple-touch-icon-72x72.png"><!--[if lt IE 9]> <script src="/Themes/DR/Content/assets/scripts/libs/html5shiv.js"></script> <script src="/Themes/DR/Content/assets/scripts/libs/respond.js"></script> <![endif]--><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Themes/DR/Content/assets/styles/style.css?ver=627" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Themes/DR/Content/assets/styles/dynamic-banner.css?ver=627" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Themes/DR/Content/assets/styles/dr-custom.css?ver=627" /> <script type="text/javascript" src="/Themes/DR/Content/Library/Scripts/jquery-1.11.1.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Themes/DR/Content/Library/Scripts/jquery-migrate-1.2.1.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Themes/DR/Content/Library/Scripts/jquery.autocomplete.js?ver=627"></script> <script type="text/javascript" src="/Themes/DR/Content/Library/Scripts/jquery.blockUI.js?ver=627" async></script> <script type="text/javascript" src="/Themes/DR/Content/Library/Scripts/jquery.jgrowl.js" async></script> <script type="text/javascript" src="/Themes/DR/Content/Theme/StoreFront/DR/Scripts/jquery.mousewheel.min.js" async></script> <script type="text/javascript" src="/Themes/DR/Content/assets/scripts/libs/owl.carousel.min.js?ver=627"></script> <script type="text/javascript" src="/Themes/DR/Content/assets/scripts/lazysizes.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Themes/DR/Content/assets/scripts/siteheader.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Themes/DR/Content/assets/scripts/min/jquery-ui.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Themes/DR/Content/assets/scripts/libs/jquery.pagination.min.js?ver=627"></script> <script type="text/javascript" src="/Themes/DR/Content/assets/scripts/libs/jquery.ba-hashchange.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Themes/DR/Content/assets/scripts/libs/jquery.fancybox.pack.js?v=120122017"></script><meta property="og:type" content="product" /> <meta property="og:title" content="Anadolu&#39;nun Altın&#39;daki Tehlike" /> <meta property="og:description" content="Sayfa Sayısı: 392 Baskı Yılı: 2011" /> <meta property="og:image" content="" /> <meta property="og:url" content="http://www.dr.com.tr/Kitap/Anadolunun-Altindaki-Tehlike/Arastirma-Tarih/Politikaarastirma/Turkiye-Politika/urunno=0000000360362" /> <meta property="og:site_name" content="D&amp;R" /> <meta property="twitter:card" content="summary" /> <meta property="twitter:site" content="D&amp;R" /> <meta property="twitter:title" content="Anadolu&#39;nun Altın&#39;daki Tehlike" /> <meta property="twitter:description" content="&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Sayfa Sayısı: &lt;/b&gt;392&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Baskı Yılı: &lt;/b&gt;2011&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;" /> <meta property="twitter:image" content="" /> <meta property="twitter:url" content="http://www.dr.com.tr/Kitap/Anadolunun-Altindaki-Tehlike/Arastirma-Tarih/Politikaarastirma/Turkiye-Politika/urunno=0000000360362" /> <script type="text/javascript" src="/Themes/DR/Content/Library/Scripts/jquery.session.min.js"></script> <link href="/Content/magnific-popup/magnific-popup.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><script src="/Scripts/jquery.magnific-popup.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Themes/DR/Content/assets/scripts/jquery.zoom.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Themes/DR/Content/assets/scripts/owl.carousel.1.3.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Themes/DR/Content/assets/scripts/owlcarousel-plugin.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Themes/DR/Content/assets/scripts/owlcarousel-thumbnails.js" type="text/javascript"></script><link rel="canonical" href="https://www.dr.com.tr/Kitap/Anadolunun-Altindaki-Tehlike/Arastirma-Tarih/Politikaarastirma/Turkiye-Politika/urunno=0000000360362" /><link rel="shortcut icon" href="/Themes/DR/Content/Theme/StoreFront/DR/Images/favicon.ico" /> <script> var dataLayer = []; </script> <script>dataLayer.push({ 'CD_UserID': undefined, 'CD_Login': 'No', 'CD_SignupDate' : undefined, 'CD_FirstVisitDate': undefined, 'CD_LastVisitDate': undefined, 'CD_Transaction_Count': undefined, 'CD_Total_Revenue': undefined, 'CD_Avg_Order_Value': undefined, 'CD_First_Transaction_Date': undefined, 'CD_Last_Transaction_Date': undefined, 'CD_E_MD5': '', 'SiteType': function(){return /iPad/.test(navigator.userAgent)?"t":/Mobile|iP(hone|od)|Android|BlackBerry|IEMobile|Silk/.test(navigator.userAgent)?"m":"d";} }); </script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () {var s = document.createElement("script"); s.onload = function(){try{if(typeof OnVisilabsLoaded == "function"){/**/}else{var VL = new Visilabs();VL.Collect();}}catch(Ex){}}; s.type = "text/javascript"; s.src = (location.protocol.indexOf("https")==0?"https":"http") + "://vsh.visilabs.net/Visilabs" + (location.href.toString().indexOf("vldebug=true") > 0 ? "_Debug.js" : ".min.js") + "?sid=2B647334493757534375733D&oid=6567387344534557696E673D&site=DR"; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);}); function vlB(p,c){var VL = new Visilabs();VL.AddParameter("OM.pb",p);VL.AddParameter("OM.pu",c);VL.Collect();} </script> </head> <body> <script src="//media.richrelevance.com/rrserver/js/1.2/p13n.js"></script> <script charset='utf-8' type='text/javascript'> var isGuest = 'True'; var R3_COMMON = new r3_common(); R3_COMMON.setApiKey('69ed436649f912fb'); R3_COMMON.setBaseUrl(window.location.protocol + "//" + 'recs.richrelevance.com/rrserver/'); R3_COMMON.setClickthruServer(window.location.protocol + "//" + window.location.host); R3_COMMON.setSessionId('zzmkdhdwlrewixtaehcbuvt1') R3_COMMON.setUserId(isGuest == 'False' ? '0' : ''); </script> <input type="hidden" id="hdnCategoryEbook" data-name="ebook" data-value="10010" /> <input type="hidden" id="hdnCategoryBook" data-name="book" data-value="10001" /> <input type="hidden" id="hdnCategoryMovie" data-name="movie" data-value="10003" /> <input type="hidden" id="hdnCategoryMusic" data-name="music" data-value="10002" /> <input type="hidden" id="hdnCategoryElectronics" data-name="electronics" data-value="10004" /> <input type="hidden" id="hdnCategoryGameConsole" data-name="gameConsole" data-value="10005" /> <input type="hidden" id="hdnCategoryHobbyToy" data-name="hobbyToys" data-value="10006" /> <input type="hidden" id="hdnCategorySportsOutdoor" data-name="sportOutdoor" data-value="10025" /> <input type="hidden" id="hdnCategoryStationary" data-name="stationary" data-value="10008" /> <input type="hidden" id="hdnCategoryPersonalProducts" data-name="personal" data-value="10009" /><p id="servername" style="display: none">server = INT06WEB04
LanguageTurkish
Basım Yılı2011
ISBN9786054156528

Write a review

Please login or register to review

Anadolunun Altındaki Tehlike

Ücretsiz Kargo

75 TL Tutarında ürün alırsanız kargonuz ücretsiz olacaktır.
  • 25.00TL
  • 18.75TL
  • Ex Tax: 18.75TL
  • Price in reward points: 3000

Tags: Anadolunun Altındaki Tehlike, Evrensel Basım Yayın, Özer Akdemir, Özer Akdemir kitapları

Loading...