-25 % Bîranîn u Şahîdiya Hinek Bûyeran
  • Nivisandina biranin, serpehati yan şahidiya buyeran, bi gelemperi ji bo her neteweyeki u bi taybeti ji ji bo me kurdan gelek giring e. Di ware li du xwe hiştina tişten niviski de, mixabin em kurd gelek jar u paşvemayi ne. Ji ber ve, em ne tecrubeyen xebaten xwe ji nifşen li peş xwe re dihelin u ne ji ji bo lekolineren ku di derbare diroke de bigire heta be bigihije diyardeyan jiyna siyasi, civaki, abori u hwd. yen ku ew li ser wan di nav legerin u lekoline de ne.

    Le ez bi hevi me ku em e ji ve merheleye ji derbas bibin u ji vir sun ve ji nivşe li pe xwe re serpehati, tecrube, şaşi, kemasiyen diroka xebaten ku hatine kirini, bi niviski bihelin.

    Ew biranin u şahidiya hinek buyeren ku ez de li vir rez bikim, ew in ku ez bume şahid an min ji hinek kesen bi bawer seh kirine, an ji ez bi xwe jiya me! Beguman di hinek buyeran de ez terefek im. Le, dema ku min biryar da ku ez di vi wari de binivisim, min bi xwe soz da ku ez de tu wexti ji riya objektivi dernekevim u ez e bi durusti we bigihinim ber deste zwendevanan u wan bi raya gişti a Kurdistane re parve bikim. Ez carnan ji fikirim, eger ku ez riyek wiha nedim peşiya xwe, we çaxe hewce nake ez tiştek binivisinim u de nenivisandin ji we nivisandine baştir be. Le weki her rewşenbireki ku heweceye bifikire, ez ji fikirim u bi wijidana xwe re ketim nav muhasebeye, di dawiye de min soz da xwe ku ez de binivisinim u li ser van esasen ku min gotin ji bimeşim.
Details
PublisherPerî-Yayınları
Paper295
LanguageKurdish
CategoryAnı-Hatıra-Günlük-Mektup

Write a review

Please login or register to review

Bîranîn u Şahîdiya Hinek Bûyeran

Ücretsiz Kargo

75 TL Tutarında ürün alırsanız kargonuz ücretsiz olacaktır.
  • 22.00TL
  • 16.50TL
  • Ex Tax: 16.50TL
  • Price in reward points: 2640

Tags: Bîranîn u Şahîdiya Hinek Bûyeran, Perî Yayınları, Ziya Avcı,

Loading...