“Ceridelerde neşrettiğim umum makalatımdaki umum hakaika nihayet derecede musırrım. Şayet zaman-ı mazi canibinden, asr-ı saadet mahkemesinden adaletname-i şeriatla davet olunsam neşrettiğim hakaikı aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa o zamanın ilcaatının modasına göre bir libas giydireceğim. Şayet müstakbel tarafa, üç yüz sene sonra tenkidat-ı ukalâ mahkemesinden tarih celbnamesiyle celb olunsam, yine bu hakikatleri tevsi ve inbisat ile çatlayan bazı yerlerini yamalamakla beraber, taze olarak orada da göstereceğim. Demek hakikat tahavvül etmez. Hakikat, haktır.”
Bediüzzaman Said Nursî

Bediüzzaman Said Nursî, Eski Said diye nitelendirdiği dönemde mutlakiyet yönetimine karşı mücadele veren meşrutiyetçi ve hürriyetçi hareketleri desteklemiş, islam dünyasının kurtuluşunu, her türlü istibdat ve baskıdan kurtulmasında ve özgür düşünce kapılarının açılmasında aramıştır. Üstad Bediüzzaman, Eski ve Yeni Said diye nitelendirdiği dönemsel hayatının her ikisinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini, Kur’an medresesinde Yeni Said’in verdiği derslerin yanısıra Eski Said’in de Hutbe-i Şamiye ve Zeyilleri gibi hayat-ı içtimaiye medresesinde aldığı derslerin ve konuşmaların da gözönünde bulundurulmasını bir tür vasiyet biçiminde tavsiye etmiştir. Kitapta yer alan risale ve makaleler,kendi döneminde yayınlanmış orjinal şekilleriyle alınmıştır. Sözkonusu risale ve makalelerde Yeni Said döneminde yapılmış değişiklikler dipnotta nüsha farkı olarak kaydedilmiştir. Risale ve makalelerin sıralanışı yayın tarihleri dikkate alınarak yapılmış, risale ve makalelerde Bediüzzaman’ın o dönemde kullandığı imzalar aynen muhafaza edilmiştir. Kitabın sonunda Eski Said’in eserlerinin orjinal şekliyle kapak resimleri ve makalelerinin tamamının fotokopileri eklenmiştir. Kitabın bu isim ve ad altında yayınlanması, Üstad’ın Eski Said dönemi eserlerini talebelerine bir nevi “içtimaî dersler” şeklinde takdim ve tavsiye etmesinden mülhemdir.

Details
PublisherZehra-Yayıncılık
Paper688
LanguageTurkish
Ebat16x24
CategoryBediüzzaman-Nurculuk-Risale

Write a review

Please login or register to review

İçtimai Dersler (Büyük Boy)

Ücretsiz Kargo

Bu ürün tek başına ücretsiz kargo !

  • 76.00TL
  • 51.68TL
  • Ex Tax: 51.68TL
  • Price in reward points: 5952

Tags: İçtimai Dersler Küçük Boy, Zehra Yayınları, Bediüzzaman Saîdê Kurdî, Bediüzzaman Saîdê Kurdînin kitapları,

Loading...