-20 % Mücadeleciler

“Fevkalade iyi giyinmişler, disiplinli bir fiziki görüntüleri var. Konuşmaları son derece disipline edilmiş, birbirlerine söz hakkı veriyorlar. Ama fasılasız olarak bize beynelmilel Yahudi emperyalizmini anlatıyorlar. İşte millet düşmanları kimlerdir falan… Biz çok etkilendik. Zaten ideolojik olarak da derli toplu bir ideolojik endoktrinasyona tabi olmamıştık. Aradığımızı bulmanın sevinci oldu içimizde.”


Türkiye sağ›n›n belki ülkücüler ve ‹slâmc›lar kadar “meflhur” olmayan fakat çok etkili olmufl, biraz da “gizemli” bir hareketinin portresini çizen bir kitap “Mücadeleciler”. 1964-1980 döneminde Mücadele Birliği derneğinde örgütlenen, Yeniden Milli Mücadele dergisini ve Bayrak gazetesini ç›kartan “Müca deleciler”, milliyetçi-muhafazakâr cenahta kendilerine bir yer açt›lar. Anti-komünizm, Siyonizm, Bat›’ya karfl› müteyakk›z ve beka kayg›s›yla hassaslaflm›fl bir milliyetçilik, “yabanc›laflm›fl” ayd›n meselesi gibi dönemin sağ›n›n temel davalar›n›, “‹lmî Sağ” doktriniyle kapsama iddias›ndayd›lar.
Bu hareketin as›l kendine özgü yan›, “teflkilatl› üstün zümre” yetifltirmeyi hedefleyen bir dar kadro hareketi olmas›d›r. Emellerini, “devleti devletin öz evlatlar›n›n yönetmesi” diye ifade ediyorlard›. Nitekim Adalet Partisi’nden Adalet ve Kalk›nma Partisi’ne, etkili mevkilere gelen kadrolar ç›kt› “Mücadeleciler”den.


Ekin Kadir Selçuk, “Mücadeleciler”in ideolojik portresiyle beraber sosyal iliflki ağ›n›, otoriter teflkilât kültürünü, iklimini de, zengin ayr›nt›lar›yla tasvir ediyor

 

(Tanıtım Bülteninden)

 

Hamur Tipi : 2. Hamur

Baskı Sayısı : 1. Basım

İlk Baskı Yılı : 2018

Sayfa Sayısı : 264

Ebat : 13 x 19,5

Details
Paper 264
Language Turkish
Basım Yılı 2018
ISBN 9789750525087

Write a review

Please login or register to review

Mücadeleciler

Ücretsiz Kargo

60 TL Tutarında ürün alırsanız kargonuz ücretsiz olacaktır.
  • 27.31TL
  • 21.85TL
  • Ex Tax: 21.85TL
  • Price in reward points: 3277

Tags: Mücadeleciler, İletişim Yayıncılık, Ekin Kadir Selçuk, Ekin Kadir Selçuk kitapları

Loading...