Palet Yayınları

2. Meşrutiyet Dönemi Mizah Basınında Osmanlı Modernleşmesi ve Eleştirel Kodlar

17. yüzyılın sonlarından itibaren yaklaşık bir asırlık dönemde Osmanlı Devleti'nin sürekli toprak ka..

18.52TL 14.82TL 14.82TL

Kamu Yönetiminde Reform

Geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüm dünyada, küreselleşme, uluslararası rekabet, bilişim v..

23.15TL 18.52TL 18.52TL

Amak-ı Hayal

Alegorik bir üslûpla tasavvufî ve felsefî konuları işleyen A‘mâk-ı Hayâl, Şehbenderzâde Ahmet Hilmi’..

16.00TL 12.80TL 12.80TL

Kamu Yönetiminde Sosyal Medya

Sayfa Sayısı: 256Baskı Yılı: 2015Dili: TürkçeYayınevi: Palet Yayınları ..

18.52TL 14.82TL 14.82TL

Türkiyenin Emile Zolası Salahaddin Enis

Edebi eserleri ve gazetecilik faaliyetleri ile Türk edebiyatında önemli bir yeri bulunan Salahaddin ..

18.52TL 14.82TL 14.82TL

Hayattan Sahifeler

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın kitaplarını yeniden yayına hazırlamak, bir tarafıyla ciddi denilebilecek b..

11.11TL 8.89TL 8.89TL

Netayicül-Amal Ve Menahicül-Ebrar

Batı Türkçesinin gelişiminde Klasik Osmanlı Türkçesi önemli bir yere sahiptir. Klasik Osmanlı Türkçe..

23.15TL 18.52TL 18.52TL

Manzum İlk Ashab-ı Kehf Kıssası

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kaynaklı pek çok kıssa yer almaktadır. Bu kıssalardan biri de Ashâb-ı ..

23.15TL 18.52TL 18.52TL

Meçhul Bir Kadının Mektubu

Zweig'in eserlerinde geriye bakış ve hâtıralar önemli yer tutar. Tercümesini sunduğumuz "Meçhul Bir ..

9.26TL 7.41TL 7.41TL

Nabi Divanında Sosyal Hayata Hikmetli Bakış

Fürûğ-ı nazm ile memlû idüp dünyâyı NâbiMisâl-i mihr-i 'âlem-tâb meşhûr olmamuz yeğdürNâbi kimi görs..

16.67TL 13.34TL 13.34TL

Klasik Osmanlı Çağında Tarih Meşruiyet ve Rüya

Tarihin iktidar adına araçsallaştırılmasında iktidarın varlık ve devamlılık dinamikleri etkili olmuş..

18.52TL 14.82TL 14.82TL

Modernliğin Gölgesinde Divan Şiiri

Modernliğin görünmez kıldığı şiir hikmet, felsefe ve poetik düşünme arasında şiir geleneğimiz metafi..

14.81TL 11.85TL 11.85TL

Hinduizmin Kutsal Metinlerinden Manu Kanunnamesi

Günümüzde iletişim ve haberleşmenin yaygınlaşmasıyla dünya giderek küçülmekte ve özünde misyoner bir..

13.89TL 11.11TL 11.11TL

İbn Rüşdde Uluhiyet

İbn Rüşd hakikatin peşinde olduğunu iddia eden bir filozoftur. O hakikate ulaşmak için objektif, tut..

14.81TL 11.85TL 11.85TL

Sosyal Medya ve Siyaset

Yeni bir internet anlayışı ortaya koyan sosyal medya gelişmesi, gündelik hayatın yanı sıra bir çok s..

16.67TL 13.34TL 13.34TL
Loading...