Peri Yayınları

Bi Koviti, Rumeti U Qaçaxti Jiyana Min

Ez ji navçeya Lice ji malbata perişane me. Buyine min 1932, jiyana min di cewr u cefa ye de bihuri y..

10.00TL 7.60TL 7.60TL

Bîranînên Şer (Rojaneya Kuba)

Che, d, van serpehati u biraninen xwe yen şer de sabaşa beşek ji domana şere gel e Kuba'ye dike u hi..

10.00TL 7.60TL 7.60TL

Bîranîn u Şahîdiya Hinek Bûyeran

Nivisandina biranin, serpehati yan şahidiya buyeran, bi gelemperi ji bo her neteweyeki u bi taybeti ..

22.00TL 16.72TL 16.72TL

Ji Peşiyen Me Baqek Zargotin Guldeste

Çi bikim bi gulzara gulan Ku sorgula min te nebi Ew renge kesk u sor u zer Li gulzara gulan ne..

16.00TL 12.16TL 12.16TL

Kurdistana Bi Fifti-Fifti

Osman Aytar, di sala 1960'i de li Sewregehatiye dinyaye. Di sala 1982'yan de ji ber sebebn siyasi de..

15.00TL 11.40TL 11.40TL

Gotin Diçe, Nivîs Dîmîne

Gotin Diçe Nivîs Dimîne, navê kitêba Roşan Lezgînî ye ku ji alîyê Weşanxaneya Pêrî ve li meha çirîya..

15.00TL 11.40TL 11.40TL
Loading...