Yordam Kitap

Sermaye İmparatorluğu

2000'li yıllar boyunca yeni emperyalizm hakkında çok söylendi ve yazıldı; konunun bu yoğunlukta tart..

18.00TL 14.04TL 14.04TL

İlahi Komedya Manga

Komünist Manifesto, Kapital, Türlerin Kökeni gibi politik literatürün başyapıtlarının çizgi roman uy..

18.00TL 14.04TL 14.04TL

Marksist Dünya Tarihi

İnsangillerin bilinen ilk üyesi “Lucy”den günümüzün Büyük Resesyon’una kadar insanlık tarihinin anal..

50.00TL 39.00TL 39.00TL

Çizgilerle Lenin

İnsanlık tarihinin en önemli önderlerinden biri... Kökleri nerelere dayanıyor, filizleri nerelere ..

20.00TL 15.60TL 15.60TL

İnatçı Köstebek

Çağrı merkezi çalışanları, Gezi Direnişi'nde daha bir dikkat çeker oldular. Eğitimli, Türkçesi ve kı..

24.00TL 18.72TL 18.72TL

Makroiktisada Giriş

Makroiktisat; işsizlik, enflasyon, kamu gelir-gider açığı, dış ticaret açığı, dış borç birikmesi, dö..

22.00TL 17.16TL 17.16TL

Antik Yunan Dünyasında Sınıf Mücadelesi

Marksist İlkçağ tarihçisi Ste. Croix, bu anıtsal kitapta, Antik Yunan-Roma dünyasının Arkaik Çağ'dan..

75.00TL 58.50TL 58.50TL

Kinimiz Dinimizdir

Çalışmalarını Türk sağının ideolojik ve örgütsel kökenleri üzerine yoğunlaştıran Fatih Yaşlı, bu kit..

22.00TL 17.16TL 17.16TL

AKP'nin Önlenebilir Karşı - Devrimi

12 yıllık AKP iktidarı, 70 yıllık demokrasi kavgamızda nasıl bir dönemi temsil ediyor? Bu harekette ..

24.00TL 18.72TL 18.72TL

AKP, Cemaat, Sünni-Ulus

AKP'nin "Yeni Türkiye"si içi boş bir propaganda teriminden mi ibaret, yoksa bir olguya, bir gerçekli..

22.00TL 17.16TL 17.16TL

Çizgilerle Kapitalizmin Korkunç Tarihi

Kapitalizm insanlığın başbelası, her gün yaşadığımız felaket. Bizi aç, yoksul, işsiz bırakan; kendim..

20.00TL 15.60TL 15.60TL

Yarım Kalmış Bir Şarkı

Bu kitapta, uzun bir açlık grevinde hayatını kaybeden IRA militanı Bobby Sands'in hayatı ve mücadele..

32.00TL 24.96TL 24.96TL

Çağdaş Marksizm İçin Eleştirel Kılavuz

Çağdaş Marksizm İçin Eleştirel Kılavuz, ABD, Avrupa, Asya ve diğer yerlerde Marksist kuramda yaşanan..

70.00TL 54.60TL 54.60TL

Marksizm ve Sınıflar

"Bugüne kadarki bütün toplumların tarihi sınıf mücadelelerinin tarihidir." Marx ile Engels'in kaleme..

34.00TL 26.52TL 26.52TL

Emek - Değer Teorileri ve Dışticaret

"Nail Satlıgan bu çalışmayı doktora tezi olarak hazırlamış ve aynı zamanda asistan olarak görevli ol..

20.00TL 15.60TL 15.60TL
Loading...